Håravfall är inte klassad som en sjukdom i Sverige

Enormt många olika sjukdomar drabbar oss människor och till en del finns inget botemedel. Det är inte känt i detalj varför vissa människor drabbas av Alopecia areata, det vill säga fläckvis håravfall, och skapar tunt hår för den drabbade. Det har spekulerats i att sjukdomen skulle bero på en allergisk reaktion mot håret eller hårfolliklarna där håret växer. Man vet emellertid att sjukdomen till viss del är ärftlig men behöver inte blomma ut i alla generationer eller hos alla människor. Generna ärvs vidare då de kommer genom könscellerna på nya foster. Vilka gener det handlar om vet vi inte men det finn 25 000 att välja på och helt säkert är det flera som spelar in samtidigt och inte någon enskild gen. En studie från Holland visade att sju procent av alla med Alopecia areata hade minst en förälder som var drabbad av sjukdomen. Forskare har även lyckats visa att vissa varianter av en grupp av gener som är relevanta för immunförsvaret (HLA-gener) är överrepresenterade hos personer med alopecia areata. Hur och vad detta innebär är fortfarande ingen som vet säkert, men det försiggår mycket grundforskning i ämnet och speciellt i USA.Comments are closed.